EDI

EDI (Electronic Data Interchange) i Bring og Posten startet på 90-tallet. Det har blitt laget EDI Guider basert på ulike versjoner av EDIFACT og API. Dette er Iftmin s93a, d97a og API. Pluss dagens versjon som er basert på D04A.

Selv om Bring og Posten fortsatt støtter tidligere versjoner, vil ikke disse bli oppdatert med endringer. Alle anbefales derfor å benytte D04A eller XML.

Transportinstruks for IFTMIN 04

Denne guiden er en rettesnor for gjennomføring av Brings fraktinnstruks basert på IFTMIN D04A EDIFACT. Oversikten og guiden viser i detalj informasjon om hvordan tjenester og tilleggstjenester skal angis korrekt i Bring sine EDI intrukser.

Last ned dokumentasjon

Spesielt Bring Parcel AB

Her kan du laste ned EDIFACT meldinger som sikrer at din bedrift har støtte for en effektiv informasjonsflyt. Disse kan leveres på en FTP-konto som vi oppretter til deg eller vi kan sende det til dere via SMTP.

Flere implementasjonsguider

Last ned dokumentasjon

Statuskoder (IFTSTA)

Last ned dokumentasjon

Spesifikasjon transportetikett

Last ned dokumentasjon

Leverandører av EDI-løsninger

Med et EDI-program kan dere velge fritt i alle våre pakkeprodukter og tilleggstjenester for både innland og utland. Hver enkelt leverandør må svare på hvilke av Bring sine tjenester de har tilgjengelig.